27. jul. 2011

Et liv - et lite glimt av tid mellom to evigheter ...

Et liv - et lite glimt av tid mellom to evigheter ...

Den eneste garantien for at alle skal få fortsette å leve, er respekten for livet, respekten for ens medmennesker, og respekten for dem som er annerledes enn en selv


Du kan ikke velge hvordan du vil dø. Eller når. Du kan bare velge hvordan du vil leve. Nå.


... vårt liv er en reise, og vi vet ikke hvor eller hvordan den ender, eller om den noen gang egentlig ender ...En må følge livets bølge opp eller ned etter som den går


Ta kjærligheten bort fra livet, så tar du også bort gledene


Kjærligheten kan ikke måles. Den kan ikke bli telt i år, minutter eller sekunder, veid i gram eller kilo. Den kan ikke kvantifiseres på noen måte. Den kan heller ikke sammenlignes, den ene med den andre. Den bare er.


Vi er så få her i landet, hver fallen er bror og venn


Sorg går ikke over. Den tar bare en annen form. En sorg ligner på havet. Til å begynne med er bølgene veldig krappe. Så kommer dønningene, men det blir aldri mer havblikk.


Det finnes ikke en eneste ubetydelig dag i ditt liv


 Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår


Er en blomst nær ved å visne, den forfriskes kan igjen. Og et hjerte som vil briste, det kan trøstes av en venn


Alle kan vi trenge litt støtte iblant


6 kommentarer: